HU | EN

Támogasd a nyári táborainkat!

Mahájána Alapítvány
OTP 11713012-20004161

Csörögi Tanoda

Hogyan segítünk?

Család

Jelenleg 26 családdal tartunk rendszeres kapcsolatot. Havonta van szülőfórum, ahol nevelési kérdésekkel foglalkozunk, közösséget építünk. Családi kirándulásokat szervezünk és közösen ünneplünk.

Egyéni fejlesztés

A gyerekek fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján történik. Ez a belépő és aztán évente megismételt mérésből, a munkatársak tapasztalataiból és a gyerekekkel, szülőkkel való beszélgetésből áll össze.

Csoportos foglalkozás

Nagyon fontos a gyerekeink szociális kompetenciáinak fejlesztése is, amire jó alkalmat teremtenek a csoportos foglalkozások. A gyerekeket ilyenkor életkor szerinti kiscsoportokba osztjuk és változatos, játékos készségfejlesztő állomásokon vesznek részt.

Közösségépítés

Egy jó közösségnek óriási megtartó ereje van, ezért nagy hangsúlyt helyezünk a közösségépítésre. A táborokban, különböző közös élmények, ünnepek által erősödik mindannyiunk tanodás identitása és az összetartozás érzése.

Tárgyi és élelmiszer segítség

Az adományosztást elsősorban krízishelyzetben tartjuk célravezetőnek. A koronavírus-járvány alatt például – támogatóink segítségével – több ízben élelmiszercsomagot osztottunk és elláttuk a családokat az online tanuláshoz szükséges eszközökkel.

Pályaválasztás

Rendszeresen hívunk különböző foglalkozású, köztük sokszor roma vendégeket, hogy olyan életutakat is megismerhessenek, amit nem látnak a környezetükben. Iskolaváltás előtt pedig együtt vesszük sorra a lehetőségeket és segítséget nyújtunk magában a felvételi folyamatban is.

Resztoratív konfliktuskezelés

Mindent megteszünk azért, hogy a Csörögi Tanodába járó gyerekek harmonikus kapcsolatot tudjanak kialakítani szűkebb és tágabb környezetükkel egyaránt. A felmerülő konfliktusokat mediációval és resztoratív módszerrel igyekszünk kezelni.

Csörögi Tanoda

Hogyan segíthetsz?

Önkéntesség

A Csörögi Tanoda életében nagy szerep jut az önkénteseknek. Többek között középiskolások, piaci szférában dolgozók és nyugdíjasok is részesei a közösségnek. Jelentkezz, és biztosan találunk olyan tevékenységet, amiben te is örömödet leled és a tanoda munkáját is tudod segíteni.

Vállalati segítség

Örülünk, ha egy vállalat munkatársai kifestik a házunkat, rendbe hozzák a kertünket egy csapatépítő akció keretében vagy karácsonyi ajándékot vesznek a gyerekeinknek. Szívesen veszünk pro bono szolgáltatást is igénybe. Ezek az anyagi segítségen felül érzelmi támogatást is jelentenek.

Adó 1% – az esélyért

Gyerekek, akik szabadidejükben Tanodába jönnek, mert tanulni, fejlődni szeretnének. Kérlek, támogasd őket a személyi jövedelemadód 1%-ával!

Adományozás

Egy reménytelibb gyerekkorért!

Köszönjük, ha pénzadományoddal segíted munkánkat!

Mi azért dolgozunk, hogy a csörögi hátrányos helyzetű gyerekek számára megteremtsük azokat a lehetőségeket, ami a te vagy a mi környezetünkben élő gyerekeknek a világ legtermészetesebb dolga. Most éppen a nyári táborainkra gyűjtünk.

Csörögi Tanoda

Támogatóink