HU | EN

Adatkezelési Tájékoztató

Az Mahájána Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Az adatkezelő adatai:

név: Mahájána Alapítvány
nyilvántartási szám: 01-01-0011700
nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
székhely: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/b 1. em. 1.
adószám: 18407505-1-41
e-mail: mahajana.alapitvany@gmail.com
telefonszám: +36 70 604 2671
honlap: csorogitanoda.hu

Melyek azok a személyes adatok, amelyeket gyűjtünk?

A hozzájárulás minden esetben önkéntes, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatkezelés céljai

Pénzadomány gyűjtése és ennek során az adományozóval való kapcsolattartás, nyugta (esetleg adóigazolás) küldése.

A kezelt adatok köre:
magánszemély adományozó esetén az adományozó neve, e-mail címe;
cég adományozó esetén az adományozó cég kapcsolattartójának neve, e-mail címe;

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Önkéntes segítő tevékenység nyújtása során az önkéntessel történő kapcsolattartás és az önkéntes munka lebonyolítása.

A kezelt adatok köre:
Az önkéntes segítő neve, e-mail címe, telefonszáma, iskolai végzettsége, foglalkozása, életkora
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adattovábbítási tájékoztató

Tudomásul veszem, hogy a Mahájána Alapítvány (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 19/b 1. em. 1.) adatkezelő által a https://csorogitanoda.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Cookie-k (sütik) kezelése

A süti egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor Ön egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

A csorogitanoda.hu milyen sütiket és mire használ?

A csorogitanoda.hu a sütiket a következő célokból használja:

  • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használja Ön a weboldalt – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
  • weboldalunk fejlesztése,
  • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és annak funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
  • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Használatot elősegítő sütik

Ezek lehetőséget biztosítanak számunkra arra, hogy megjegyezhessük a weboldalunkkal kapcsolatos választásait.

Teljesítményt biztosító sütik

A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalnak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. Részletes tájékoztatást a Google Analytics működéséről itt talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Az alábbi linken keresztül megismerheti, hogy a leggyakrabban használt böngészők esetében hogyan találja meg a sütik kezelésére vonatkozó funkciót:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/S%C3%BCtik%20kezel%C3%A9se
Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

Adatfeldolgozók, adatok címzettjei

Az adatkezelésre kizárólag a Mahájána Alapítvány jogosult, az adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek a tudta és hozzájárulása vagy jogszabályi kötelezés nélkül információt nem szolgáltatunk ki. A tevékenységünkkel összefüggésben igénybe veszünk külsős szolgáltatót − pénzügyi, könyvelési szolgáltatás végzésére, honlap üzemeltetésére −, akik adatfeldolgozóként a megbízásuk fennállásának időszakában, az általunk adott utasításoknak megfelelően jogosultak az adatokat kezelni. Az adatkezelési tevékenységre a GDPR-nak megfelelő adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az adatfeldolgozók személyéről részletes felvilágosítást személyesen, postai vagy elektronikus levélben adunk.

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelés során minden észszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását. Mind a papír alapú, mind az elektronikus adattárolás esetén megfelelő fizikai és logikai védelmet biztosítunk a kezelt adatok vonatkozásában. A személyes adatokhoz való hozzáférés megfelelő technikai megoldásokkal korlátozott, illetve ellenőrizhető.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás
Az adatkezelések során nem történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon. Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.

Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.

Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az alábbi felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be, valamint bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400

Az adatkezelő fenntartja a jogát és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi szabályzatát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.

Az adatkezelő az általa történt adatkezelésekre vonatkozó bármilyen változásról a központi internetes oldalán annak hatályba lépését megelőzően tájékoztatást ad.