HU | EN

Csoportos foglalkozások

A csoportos foglalkozások – természetüknél fogva – kevésbé alkalmasak az egyéni igények kielégítésére, ugyanakkor többlet lehetőségeket biztosítanak az egyéni foglalkozásokhoz képest. Nagyon fontos célunk a gyerekeink szociális kompetenciáinak fejlesztése, ami egyéni foglalkozáson nehezen képzelhető el. Egy csoportban lehetőség van arra, hogy a csoporttagok különböző szerepeket, feladatokat kapjanak, ami tevékenységük összehangolását igényli.

Visszajelezhetnek egymásnak a közös munka elvégzése alatt és után. Ezáltal erősödhet a résztvevők felelősségérzete, fejlődhet az együttműködési képességük és a közös munka, a közösen elért eredmény egymás elfogadására, segítésére ösztönözheti őket.

Az általában 3-4, de maximum 6 fős csoportokat életkor szerint hozzuk létre. A csoportfoglalkozásokon a gyerekek anyanyelvi kommunikációját, matematikai és logikai készségét, információ- és kommunikációs technológiákhoz kapcsolódó készségeit, idegen nyelvi kompetenciáit, kézügyességét fejlesztjük. Az évek során rengeteg fejlesztő játékot, eszközt gyűjtöttünk össze, mert fontosnak tartjuk, hogy a tanulás ne szenvedés, hanem örömteli tevékenység legyen.

A hét egyik napján a foglalkozás nyitókörrel indul és zárókörrel fejeződik be. Ezeken életkortól függetlenül mindenki részt vesz. A nyitókörön egy kérdés hangzik el, amire mindannyian válaszolunk. Ez lehetővé teszi egymás jobb megismerését, fejleszti a szóbeli kommunikációs készséget és az egymásra figyelés képességét.

A zárókör az adott nap tapasztalatait dolgozza fel, lehetőséget adva reflexióra és önreflexióra felnőttnek, gyereknek egyaránt.