HU | EN

Egyéni fejlesztés

Amikor egy gyerek bekerül a tanodába, mérjük az olvasási, szövegértési és a matematikai, logikai készségét. Ezután a mérést minden tanév elején megismételjük.

A belépő, illetve a tanév eleji mérés, az eddig felgyűlt tapasztalataink, valamint a gyerekekkel, szülőkkel való beszélgetés alapján egyéni fejlődést támogató motivációs tervet készítünk. A gyerekkel, szülőkkel közösen fejlesztési célokat tűzünk ki, illetve meghatározzuk a célok megvalósulásának hogyanját is. Szükség esetén az osztályfőnökökkel, szaktanárokkal is kapcsolatba lépünk, hogy még pontosabb képet kapjunk a fejlesztendő területekről.

A gyerekek fejlődésének követésére az online haladási napló szolgál, aminek megjegyzés rovatába bekerülnek az elért eredmények, elakadások, az egyes gyerekek együttműködésével kapcsolatos információk, valamint a motivációjuk felkeltésére alkalmas eszközök. A heti munkatársi találkozóinkon, valamint az önkénteseknek is meghirdetett esetmegbeszélő alkalmakon megosztjuk egymással tapasztalatainkat, módszertani kérdésekről konzultálunk.

Rendszeres egyéni foglalkozást azoknak a gyerekeinknek biztosítunk, akik kiscsoportban csak nehezen fejleszthetők, illetve azoknak, akik motiváltak a tanulásban és igénylik a plusz foglalkozást. A többiek fejlesztése általában 3-4 fős csoportokban történik.

A foglalkozások online módon is zajlanak, hiszen valamennyi családunknak sikerült ehhez megfelelő eszközt biztosítanunk. Így lehetővé vált olyan önkéntesek bevonása is, akik az utazással együtt nem tudnák vállalni ezt a feladatot.