HU | EN

Resztoratív konfliktuskezelés

Mindent megteszünk azért, hogy a Csörögi Tanodába járó gyerekek harmonikus kapcsolatot tudjanak kialakítani szűkebb és tágabb környezetükkel egyaránt.

Ennek érdekében megtanítjuk őket, hogy a saját és mások érzelmeit felismerjék, képesek legyenek megfogalmazni, hogy mit éreznek, tudjanak nézőpontot váltani, beleélni mások helyzetébe magukat. Konfliktusaikat tudják békés, mindegyik fél számára megnyugtató módon rendezni. Ennek eszköze tanodánkban a mediáció és a resztoratív konfliktuskezelés. Ezt a tanodában munkatársak, szülők és gyerekek körében egyaránt alkalmazzuk.