HU | EN

Széchenyi 2020

Projekt azonosító száma: VEKOP-7.3.2-16-2016-00029

Kedvezményezett neve: Mahájána Alapítvány

Projekt címe: A Csörögi Tanoda fejlesztési programja

Támogatás összege (Ft): 30 000 000

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.30.

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja, hogy a köznevelési rendszerből kikerülő tanulóink megfelelő kompetenciákkal és versenyképes ismeretekkel, végzettséggel rendelkezzenek, minden tanuló elvégezze az általános iskolát és tovább tanuljon.

A pályázat megvalósítása során heti három nap tartunk foglalkozásokat, kiegészítve mentorálással, korrepetálással. A foglalkozásokon a kötelezően megvalósítandó szövegértési, matematikai és logikai készség fejlesztése mellett, erősítjük a gyerekek szociális kompetenciáit, foglalkozunk életpálya építéssel. Ezentúl, a projektben kiemelt szerepet kapnak a szabadidős tevékenységek, a közösségfejlesztés, valamint az IKT kompetenciák és az idegen nyelvi képezés.